Hui-maps
 

Stadskärnor

Cityindex är den enda rikstäckande kartläggningen av Sveriges alla 104 stadskärnor. Definitioner av stad och stadskärna har utarbetats i samarbete med branschorganisationer, fastighetsägare, forskare, detaljister, konsulter och andra branschföreträdare. Cityindex syfte är främst att beskriva utvecklingen inom detaljhandeln, men kartläggningen omfattar även restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiella servicefunktioner inom respektive stadskärna. Sök, filtrera och jämför Sveriges alla stadskärnor i en användarvänlig dashboard som kompletteras av en responsiv karta. Se hur stadskärnan avgränsas i respektive stad och hur densiteten av butiker, restauranger och hotell påverkat avgränsningen. Användare av detta paket kan alternera mellan tio olika baskartor och satellitbilder och får även tillgång till kartlager som illustrerar befolkningsmängd och inkomstnivåer.


Funktionalitet

 • Tio baskartor och satellitbilder

 • Söka

 • Filtrera

 • Dashboard för jämförelser

 • Kör- och gångtidsanalyser

 • Addera egen data

 • Skapa, skriv ut och spara egna kartor

Data

 • Stadskärnornas avgränsning

 • Densitetskartor (butiker, restauranger och hotell)

 • Nyckeltal fördelade på sex branscher

 • Omsättning och utveckling

 • Antal verksamheter och utveckling

 • Antal anställda och utveckling

 • Befolkningsdensitet

 • Dagbefolkning


Vill du veta mer, få prisuppgifter eller en demonstration av paketet och HUI Maps?