Hui-maps
 

Köpcentrum & handelsområden

Den uthyrningsbara ytan i köpcentrum och handelsområden fördubblades under perioden 2000-2014 och många orter har fått nya starka handelsplatser. Paketet ”Köpcentrum & handelsområden” innehåller information om alla Sveriges 390 köpcentrum och handelsområden. Innehållet i paketet består bland annat av omsättning, uthyrningsbar yta och antal verksamheter per bransch för varje handelsplats. De branscher som kartläggs är dagligvaruhandel, sällanköpsvaruhandel, café och restaurang samt kommersiell service. Utöver detta innehåller paketet information om byggprojekt avseende ny-, till- och ombyggnation av köpcentrum och handelsområden. Detta paket hjälper användare att förstå hur Sveriges handelsplatser förhåller sig till varandra och vilka handelsplatser som är stora eller små.


Funktionalitet

 • 10 baskartor och satellitbilder

 • Söka

 • Filtrera

 • Dashboard för jämförelser

 • Kör- och gångtidsanalyser

 • Addera egen data

 • Skapa, skriv ut och spara egna kartor

Data

 • Lokalisering och köpcentrumtyp

 • Ägande och förvaltning

 • Omsättning och utveckling per bransch

 • Uthyrningsbar yta per bransch

 • Antal verksamheter per bransch

 • Antal besökare per år

 • Parkeringsplatser

 • Planerade byggprojekt

 • Befolkningsdensitet

 • Dagbefolkning


Vill du veta mer, få prisuppgifter eller en demonstration av paketet och HUI Maps?