Hui-maps
 

Kommuner & län

Handeln i Sverige är en kartläggning som tas fram av HUI Research på uppdrag av Handelsrådet och är ett tillförlitligt verktyg för att bedöma detaljhandelns storlek, struktur, utveckling, attraktivitet och utvecklingspotential på en lokal eller regional marknad. Handeln i Sverige erbjuder uppgifter om dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln på kommun- och länsnivå. En mängd olika vyer illustrerar bland annat befolkning, detaljhandelsomsättning och försäljningsindex. Försäljningsindex är ett mått som beskriver om det finns ett in- eller utflöde till kommunen eller länet från den övriga regionen. Användare av detta paket kan alternera mellan tio olika baskartor och satellitbilder och får även tillgång till kartlager som illustrerar befolkningsmängd och dagbefolkning.


Funktionalitet

 • Tio baskartor och satellitbilder

 • Två vyer (omsättning och försäljningsindex)

 • Söka

 • Filtrera

 • Dashboard för jämförelser

 • Kör- och gångtidsanalyser

 • Addera egen data

 • Skapa, skriv ut och spara egna kartor

Data

 • Befolkningsmängd (per kommun)

 • Sysselsättning

 • Omsättning inom dagligvaruhandeln

 • Omsättning inom sällanköpsvaruhandeln

 • Försäljningsindex

 • Tidsserier (10 år)

 • Befolkningsdensitet

 • Dagbefolkning


Vill du veta mer, få prisuppgifter eller en demonstration av paketet och HUI Maps?