Hui-maps
 

Butiker

Butiksdatabasen är en unik kartläggning som genomförs av HUI Research och finansieras av Handelsrådet. Kartläggningen genomförs årligen och syftar till att beskriva hur detaljhandelns strukturomvandling påverkar butiksbeståndet i Sverige. I databasen har Sveriges 36 000 butiker delats in i tre grupper; helägda butikskedjor, icke-helägda butikskedjor och fristående butiker. Utöver detta har information om kedjetillhörighet, branschtillhörighet, lokalisering och omsättning tillförts varje butik. Användare kan söka och filtrera i databasen samt växla mellan tre vyer; punktkarta, densitetskarta (heat map) och försäljningskarta som illustrerar varje butiks omsättning.


Funktionalitet

 • Tio baskartor och satellitbilder

 • Tre vyer (punktkarta, densitetskarta och försäljningskarta)

 • Söka

 • Filtrera

 • Kör- och gångtidsanalyser

 • Addera egen data

 • Skapa, skriv ut och spara egna kartor

Data

 • Butiksnamn

 • Adress och lokalisering

 • Organisationsnummer

 • Kedjetillhörighet

 • Branschtillhörighet

 • Omsättningsintervall

 • Befolkningsdensitet

 • Dagbefolkning


Vill du veta mer, få prisuppgifter eller en demonstration av paketet och HUI Maps?